Головна Новини

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Новини
Завершення навчального року: роз’яснення МОН Друк
П'ятниця, 30 квітень 2021 08:26

У 2020-2021 навчальному році підсумкове оцінювання результатів навчання учнів можна проводити дистанційно. Про це йдеться у листі МОН щодо завершення 2020-2021 навчального року.

Згідно із Законом України «Про повну загальну середню освіту», навчальний рік у школах завершується не пізніше 1 липня. Водночас структуру і тривалість навчальних року, тижня, дня, а також занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада.

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, зокрема підсумкове, може відбуватися (за потреби) з використанням технологій дистанційного навчання.

Привертаємо увагу, що наказ МОН від 1 березня 2021 року №268, вносить зміни до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу. Відповідно до змін, що набрали чинності 27 квітня 2021 року, учні 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, переводяться до 10-го класу цього самого закладу чи випускаються із закладу (за власною заявою у разі повноліття чи заявою одного з батьків, інших законних представників).

Учні 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться на наступний рік навчання чи випускаються із закладу, отримують свідоцтво про базову середню освіту. Учні, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, які вони вивчали у 9-му класі, мають результати навчання високого рівня (10, 11, 12 балів), отримують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.

Вимоги до організації зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти у 2021 році та проведення конкурсів визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Наголошуємо, що під час зарахування дітей для здобуття початкової освіти забороняється проводити конкурси (будь-які заходи, спрямовані на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини), крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.

Згідно з Порядком зарахування, дату початку прийому документів для зарахування визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, але строк прийому заяв не може бути меншим одного місяця.

Водночас, згідно з Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», на період карантину власник установи, організації або уповноважений орган може змінювати режим роботи, зокрема і щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб.

Таким чином, засновники закладів освіти у період карантину можуть гнучко організовувати прийом документів, зокрема дозволити подавати їх електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису.

Згідно з Інструкцією з діловодства у закладах загальної середньої освіти, вхідні документи, надіслані у такий спосіб, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника та адресата.

Інформацію щодо строків прийому документів та способів їх подання необхідно оприлюднювати впродовж двох робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення на вебсайтах закладів загальної середньої освіти та/або їхніх засновників.

За матеріалами – МОН

 
Профспілки закликають парламентарів не допустити порушення прав і свобод людини праці Друк
Четвер, 29 квітень 2021 13:57

Голова ФПУ Григорій Осовий 28 квітня 2021 року звернувся листом до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова стосовно позиції Президії Федерації профспілок України щодо зареєстрованих у Верховній Раді України законодавчих ініціатив влади, спрямованих на «дерегуляцію» трудових відносин.

Президія ФПУ у своїй Заяві висловила рішучий протест щодо законодавчих ініціатив влади, які створюють передумови для впровадження в Україні рабської праці та усунення профспілок від представництва та захисту трудових прав працівників.

У листі, зокрема, зазначено, що Урядом України і окремими народними депутатами від провладної більшості у Верховній Раді України зареєстровано проєкти законів: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» (реєстр. № 5371 від 13.04.2021) (далі – проєкт № 5371) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» (реєстр. № 5388 від 16.04.2021) (далі – проєкт № 5388).

Всупереч вимогам статей 291, 419, 420 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Рекомендацій МОП № 189 «Про створення робочих місць в малих та середніх підприємствах» щодо обов’язку при перегляді норм трудового законодавства проведення консультації з представниками найбільш репрезентативних організацій роботодавців та працівників проєкт № 5371 обговорювався лише з представниками суб’єктів малого і середнього підприємництва, проект №5388 розглянутий на позачерговому засіданні Уряду України без участі представників СПО об’єднань профспілок та СПО сторони роботодавців та внесений до Верховної Ради України.

Зазначені законопроєкти, маючи на меті так звану «дерегуляцію» або «спрощення» регулювання трудових відносин, мають норми, які порушують норми Конституції України, міжнародно-правових актів, містить низку вкрай загрозливих положень, що встановлюють дискримінаційні норми для працівників, значно послаблюють рівень захисту працівників, звужують обсяг трудових прав та соціальних гарантій працівників у порівнянні з чинним національним законодавством, нівелюють представницьку і захисну функцію профспілок.

Необхідність прийняття законопроєктів ініціатори змін обґрунтовують посиланнями на «застарілість КЗпП України», прийнятим ще у 1971 році, а також на досвід договірного регулювання трудових відносин у США, Японії, Франції, Іспанії, Швейцарії та інших країнах, що не витримують критики. За 30 років незалежності України КЗпП було оновлено новими положеннями майже на 75 відсотків, у жодній з наведених країн, навіть в США, де з’явилося так зване право «at will employment» (звільнення працівника за одноосібним бажанням роботодавця) з ХХ сторіччя застосовується до працівників, які займають певні керівні посади, а цей механізм звільнення застосовується тільки на законних підставах («just causes»).

Казахстан і Грузія пройшли шлях лібералізації через договірне регулювання трудового законодавства та відповідно ще 14 та 5 років тому змушені були відмовитися від їх реалізації, оскільки ці реформи не призвели до значного притоку інвестицій, навпаки наслідками стало зубожіння переважної більшості населення, міграція кваліфікованих працівників до інших країн.

Аналіз рейтингових досліджень проблем розвитку українського бізнесу і залучення інвестицій також не визначають у топ-пріоритетах питання взаємовідносин роботодавця та працівника.

Ризики для фундаментальних прав людини, які закладені у наведених законопрєктах  суперечать зобов’язанням України відповідно до вимог Угоди про асоціацію, та не відповідає праву ЄС, визначеного Директивами Європейського Парламенту і Ради ЄС, судовим рішенням ЄСПЛ щодо вимог «якості» закону та правової визначеності, іншими міжнародними актами, а отже запропоновані проєктами зміни до законодавства, не кореспондуються з європейським курсом України та взятими на себе нашою державою міжнародними зобов'язаннями.

Впровадження проєктами договірного режиму регулювання трудових відносин:

  • суттєво ускладнить колективно-договірне регулювання, реалізацію працівниками конституційних прав на судовий захист, на страйк, на об’єднання в профспілки, а отже позбавить права на колективний захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів;

  • стимулюватиме поширену практику «дроблення» великих підприємств на низку малих та середніх, створить сприятливі умови для використання незадекларованої праці, що в свою чергу значно зменшить податки та збори до державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. При цьому значно зменшиться ефективність державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю;

  • погіршить купівельну спроможність населення, адже в умовах дефіциту робочих місць, безконтрольності з боку держави, як це пропонується проєктом №5371, закономірно збережеться тенденція незацікавленості роботодавця підвищувати заробітні плати і виплачувати їх легально;

  • сприятиме подальшому виїзду українців на роботу за кордон та погіршенню соціально-економічного становища у державі.

Враховуючи зазначене, Президії Федерації професійних спілок України висловлює у своїй Заяві рішучий протест щодо антинародних законодавчих ініціатив влади (проєктів № 5371 та №5388), що створюють передумови для впровадження в Україні рабської праці та усунення профспілок від представництва та захисту трудових прав працівників.


ФПУ закликає не допустити порушення  Конституції України, прав і свобод людини і громадянина та ознайомити народних депутатів України з позицією профспілок.

Федерація професійних спілок України

 
Сучасна комунікація онлайн – вебінар інформаційників Друк
Четвер, 29 квітень 2021 08:45

«Сучасна комунікація онлайн: Безпечно, ефективно та результативно» – з такою назвою 27 квітня 2021 року відбувся вебінар для фахівців, які відповідають за інформаційну роботу у територіальних організаціях Профспілки.

Мета заходу – донести актуальну інформацію про ефективні засоби комунікації; систематизувати знання та уміння фахівців; актуалізувати питання безпеки та захисту інформації; дати новий поштовх для активізації інформаційної діяльності на місцях, обмінятися ідеями, цікавими формами та методами роботи.

Роботу вебінару відкрив Голова Профспілки Георгій Труханов. Він окреслив вектор діяльності Профспілки у 2021 році, націлив учасників бути в курсі усіх новацій, бути мобільними й відкритими для спілкування. І наголосив, що сьогодні як ніколи є необхідність якісно посилити інформаційну роботу. 


Практичні панелі вебінару розпочали представники Європейського комітету профспілок освіти (м. Брюссель) – програмний співробітник з координування мережі ЄКПО у Центральній та Східній Європі та питань солідарності Валерія Деспайне разом з фахівцем з комунікацій ЄКПО Гаель Давід поділилися досвідом інформаційної роботи на європейському рівні.

Про комунікації у ЦК Профспілки, основні форми інформаційної діяльності у продовженні роботи вебінару розповіла Інна Михальченко, завідувачка відділу інформаційного забезпечення та комунікацій апарату ЦК Профспілки.

Практичними порадами щодо роботи у соціальних мережах – зміни алгоритмів Фейсбук, охоплення дописів, взаємодію зі сторінками та інструменти просування поділилася Наталія Величко – спеціалістка з дизайну та діджитал комунікацій проектів ЄС та МОП.

Корисною хоч і не легкою була панель «Безпека в Інтернеті та захист пристроїв», яку модерували експерти-тренери Лабораторії цифрової безпеки Антон Кушнір та Аліна Елєвтєрова. Під час цієї частини вебінару учасники більше дізналися про захист персональних даних у соціальних мережах, фішинг та Інтернет-шахрайство та як не зловитися на гачок зловмисників. Акцентом йшло питання культури використання соцмереж, спілкування з цільовою аудиторією та екологічні відповіді на провокативні коментарі.

Родзинкою вебінару був інформаційний квіз, підготовлений завідувачем відділу технічного забезпечення та захисту інформації ЦК Профспілки Олексієм Михальченком.

Щиро сподіваємося, що фахівців, які відповідають за інформаційну роботу у територіальних організаціях Профспілки, отримали нові знання, корисний досвід та практичні поради, які допомагатимуть їм у впровадження ефективної роботи на місцях.

Дякуємо спікерам за практичні кейси та інформативні презентації, а учасникам – за активність!  

 
Підписано закон щодо звільнення учнів від проходження ДПА у 2021 році Друк
Вівторок, 27 квітень 2021 13:47

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» № 1378-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 квітня поточного року.

Через пандемію коронавірусної хвороби, з березня 2020 року в Україні навчання в закладах загальної середньої освіти здійснюється переважно в дистанційному форматі.

Цей закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні.

Згідно з документом, учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

При цьому учні мають право за власним бажанням пройти ДПА, серед іншого у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Всі етапи ЗНО цьогоріч відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах України.


За матеріалами – Офіційного Інтернет-представництва Президента України

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 8 з 454