Головна Інструкції під час практичних занять з хімії

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

під час практичних занять з хімії PDF Друк E-mail
Вівторок, 30 березень 2010 13:32

Погоджено
 
Затверджено
Голова профкому
 

Наказ по

___________________________

   

ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ від 201 р.
Директор школи

___________________________


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
під час практичних занять з хімії

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
1.1 .До практичних робіт допускаються учні, які пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.Ці знання періодично перевіряють, закріплюють
1.2.Проведення інструктажів та перевірка знань з питань техніки безпеки (охорона праці) здійснюється в межах навчальної програми і оформляється відповідно у журналі інструктажу.
1.3.Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які проводять практичні роботи з хімії.
1.4.Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці.
1.5.Вхід стороннім особам до кабінету під час проведення практичних занять забороняється
1.6.У кабінеті дозволяється проводити експерименти тільки передбачені навчальними програмами.
1.7.Виконувати роботи, не пов'язані із завданням або вказівкою учителя, забороняється.

2.ВИМ0ГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1.Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір
2.2.Звільніть робоче місце від непотрібних для роботи предметів і матеріалів
2.3 Чітко з'ясуйте порядок і правила безпечного проведення досліду
2.4.Перевірте наявність і надійність посуду, приладів, матеріалів, необхідних для виконання завдання.
2.5.Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя

З.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1.Виконуйте лише ту роботу, яку доручив учитель
3.2.Для виконання завдання користуйтесь посудом, приладами і реактивами, які вам дав учитель. Брати посуд, реактиви з інших столів не дозволяється.
3.3.Хімічні речовини для досліду беріть точно в кількостях, передбачених методикою проведення досліду, або за вказівкою вчителя.
3.4.Перед тим, як узяти реактив, необхідний для досліду, прочитайте етикетку на тарі (склянці, банці), щоб запобігти помилці.
3.5.Не беріть хімічних речовин безпосередньо (голими) руками.Використовуйте для цього фарфорові ложечки, совочки, шпателі.
3.6.Насипайте або наливайте реактиви над столом (сухі-над аркушем паперу, рідкі-над листом).
3.7.Не зсипайте просипаний і не зливайте розлитий реактив назад у тару, до основної кіль-кості реактиву.
3.8.Не пробуйте хімічні речовини на смак, адже будь-яка з них тією чи іншою мірою отруйна
3.9.Усі роботи, пов'язані з виділенням газів і пари, проводьте при справно діючій вентиляції.
3.10.Наливаючи рідини, тримайте посудину (колбу, пробірку) отвором від себе і не спрямо-вуйте її на сусідів
3.11.Нагріваючи рідини , не залишайте їх без нагляду навіть на короткий час
3.12.Розбавляючи концентровані кислоти водою, обережно доливайте до води кислоту, а не навпаки.
3.13.Під час усіх операцій з концентрованими кислотами й лугами обов'язково користуйтесь гумовими рукавицями й окулярами.
3.14.Нагрівайте легкозаймисті і горючі органічні розчини тільки на водяній або повітряній бані.
3.15.Перед початком роботи з легкозаймистими і горючими розчинами вимкніть усі пальники.
3.16.Під час роботи з розчинами, що пов'язана з нагріванням, не залишайте робоче місце без нагляду.
3.17.Правильно користуйтесь газовим пальником. Щоб запалити пальник, піднесіть запалений сірник до верхнього отвору пальника і відкрийте газовий кран. Стежте за тим, щоб горіння було нормальним. Не залишайте ввімкнені газові пальники без нагляду.
3.18.Правильно нагрівайте у пробірці розчини кислот, лугів та інших хімічних речовин (крім вогненебезпечних) над полум'ям спиртового або газового пальника. Нагрівання виконуй-те дуже обережно. Нагрівайте поступово пробірку над полум'ям пальника, далі нагрівайте над верхньою частиною полум"я, не доторкаючись дном пробірки до ґнота спиртівки або кінця газового пальника, щоб пробірка не тріснула
3.19.Під час роботи в кабінеті не пийте води і не вживайте їжу

4.ВИМ0ГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.Приведіть у порядок робоче місце.
4.2.Не виливайте в раковини залишки кислот, лугів та інших реактивів, а також розчинів, утворених в результаті досліду. Зливайте їх у склянки, призначені для цієї мети. 4.3.Після закінчення роботи ретельно вимийте руки з милом.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1.При виявленні несправностей у приладах, установках, посуді для дослідів негайно припиніть роботу і повідомте вчителя.
5.2.При опіках хімічними речовинами попечене місце слід заливати сильним струменем води протягом 10-15 хв., а потім накласти на нього пов'язку, змочену розчином соди (при опіках кислотами) чи розчином оцтової кислоти (при опіках лугами)
5.3.При отруєнні дихальних шляхів необхідно вияснити яким реактивом воно викликане, а потім діяти згідно інструкції по наданню першої допомоги. При отруєнні парами хлору слід випити свіжого молока, викликати лікаря.

Інструкцію розробив учитель

Узгоджено
Керівник служби охорони праці –
заступник директора з навчально-
виховної роботи
"____" ______________ 201 __ р.