Головна Інструкції для сторожа

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

для сторожа PDF Друк E-mail
Вівторок, 30 березень 2010 13:44

Погоджено
 
Затверджено
Голова профкому
 

Наказ по

___________________________

   

ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ від 201 р.
Директор школи

___________________________


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
для сторожа

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Сторож приймається на роботу і звільняється з неї директором школи.На цю роботу приймаються особи, що досягли 18-річного віку (без вимог до освіти та досвіду роботи) та пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці.
1.2.Сторож виконує розпорядження директора школи, його заступників і завгоспа.
1.3.У своїй роботі сторож керується правилами охорони будівель в нічний час, загальними правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи і цією Інструкцією.
Головне призначення спюрожа - охорона будівлі школи і шкільного майна у нічний час.
1.4.Місце і час несіння служби сторожем визначається наказом директора школи.
1.5.В нічний час сторожу забороняється спати та виходити за межі території школи, залиша-своє робоче місце.
1.б.Сторож повинен добре знати свої обов'язки на випадок виникнення пожежі, вміти користуватися вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння, знати правила виклику пожежної команди та вжити термінових заходів на випадок пожежі.
1.7.Сторож повинен:
а) працювати чесно і добросовісно, чітко виконувати обов'язки, що покладаються Правилами внутрішнього розпорядку та цією Інструкцією;
б) дотримуватися дисципліни праці-своєчасно приходити на роботу, дотримуватись тривалості робочого часу, максимально використовувати його для ефективного виконання своїх обов'язків, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам працювати;
в) своєчасно і в строк виконувати розпорядження адміністрації;
г) бережливо відноситися до обладнання інвентаря, економно використовувати воду, електроенергію;
д) проходити у визначений строк періодичний медичний огляд у відповідності з Інструкцією про проведення медоглядів;
є) дотримуватися вимог техніки безпеки і охорони праці, виробничої санітарії, гігієни, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами і інструкціями, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту.
1.8.У відповідності до переліку робіт з підвищеною небезпекою п. 14 "Охорона колективної і приватної власності, об'єктів"(затверджено наказом №123 від 30.11.1993 Держнагляд-охоронпраці) сторож до виконання робіт може бути допущений тільки після попереднього навчання і щорічної перевірки знань з питань охорони праці.
1.9.Контроль за несінням служби сторожа здійснює директор школи, його заступники згідно графіка затвердженого директором школи, а також працівниками районного відділу освіти і органів внутрішніх справ за своїми планами.
1.10.Сторож за порушення, допущеш при виконанні своїх обов'язків і за порушення вимог викладених у даній Інструкції та у відповідності з діючими Правилами внутрішнього трудового розпорядку несе відповідальність дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну згідно з чинним законодавством.
1.11. Сторож працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
1.12.Посадовий оклад визначається відповідно до Інструкції "Про порядок обчислення
заробітної плати працівникам освіти'' та ЄТС. 1.13.Відповідність посаді визначає адміністрація школи.їй надано право за власною ініціативою
звільняти від роботи у випадку невідповідності посаді і недотримання внутрішнього
трудового розпорядку.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1.Перед заступанням на службу сторож зобов'язаний:
- вивчити дану Інструкцію, знати стан школи: кількість дверей, вікон, замків, печатів, шюмб, місце знаходження телефону, сигналізації, засобів пожежогасіння і вміти ними користуватися^ також пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, вестибюлі, холи) не захаращено, а двері евакуаційних виходів при необхідності можуть бути без перешкод відкриті;
- мати списки (журнали) учнів та працівників, що знаходяться у школі, знати місця їх розміщення і повідомляти відомості про кількість людей до пожежної охорони
2.2, При заступленні на пост сторож зобов'язаний бути охайним, по формі одягнутим, мати при собі свисток, ліхтарик.Прийом зміни та її здача повинні проводитись з дотриманням вимог Правил внутрішнього розпорядку.
2.3.Уважно оглянути двері, вікна, замки, шгомби, засоби зв'язку, сигналізацй і пожежогасіння, переконатися в їх справності.
У разі пошкодження замків, дверей, вікон, пломб, виникнення пожежі, аварійних ситуацій, пов'язаних із системами тепло, - водо, - енергопостачання негайно повідомити директора школи або завгоспа і діяти згідно вказівок.
2.4.3нати особливості свого поста, кількість і розміщення відокремлених приміщень, які приймаються під охорону, особливості території та маршрут безпечного рух, номери телефонів пожежної охорони - 9-01, міліції - 9-02, швидкої медичної допомоги - 9-03, аварійної газової служби - 9-04.
2.5.Існуючі колодязі (каналізаційш, водопровідні та інше) повинні бути постійно закритими, ями і траншеї огороджені та забезпечені перехідними містками.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ
3.1.Завжди знаходитися на визначеному місці до передачі школи іншій особі. В разі захворювання або яких-небудь інших причин, які потребують дострокової зміни, повідомити про це директора школи або завгоспа, а якщо це неможливо - через інших осіб і діяти згідно їх вказівок.
3.2.При проникненні посторонніх осіб на об'кт, що охороняється або напад на нього, прийняти міри по призупиненню поступку і затримання порушника, використовуючи для цього телефон або інші засоби сигналізації для виклику на допомогу до себе посадових осіб чи громадян.
3.3.У випадку будь-яких проступків, виявлення пошкодження дверей, вікон, стш, замків, пломб негайно доповідати директору школи або завгоспу і до їх прибуття нікого не допускати до об'єкту що охороняється.
3.4.При виникненні пожежі викликати пожежну команду, прийняти міри по його гасінню, а також до спасіння майна і негайно доповісти директору школи.
3.5.На території школи сторожу категорично заборонено:
- розводити вогонь;
- з'являтись на роботу в нетверезому стані;
- розпивати спиртні напої тощо;
- передоручати свою роботу іншим особам.
3.6.Територія школи по периметру, відокремлені приміщення і підходи до них, а також пішохідні доріжки по маршруту руху сторожа з наступанням темряви повинні бути освітлені таким чином, щоби забезпечувався контроль і нагляд за ними.
3.7.Під час ожеледиці маршрут руху сторожа посипають піском, шлаком чи іншими матеріалами.
3.8.Обхід приміщень школи і огляд стану прийнятих під охорону відокремлених приміщень сторожем здійснюється по установленому маршуруту безпечного руху через кожні 1, 5-2 години з метою перевірки їх цілісності, непошкодженості замків, гратів на вікнах, систем життєзабезпечення школи.
3.9.Стороннім особам вхід в приміщення і на територію школи категорично забороняється.
З.10.ПІд час чергування сторож зобов'язаний утримувати в чистоті своє робоче місце, під час обходу по маршруту не смітити, не заращувати територію та вимагати від осіб, які знаходяться на території школи, дотримання протипожежного режиму.
3.11 .Під час чергування не торкатись до електрообладнання.Категорично забороняється залишати без догляду включені в електромережу прилади та користуватись цими приладами без підставок, що не загоряються, а також користуватися саморобками (не заводського виготовлення) електронагрівальними приладами.
3.12.Постійно мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів та воріт, а також ручний електричний ліхтар.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.Разом із особою, яка прибула для зміни або прийому приміщень школи і території під охорону перевірити справність дверей, вікон, замків, наявність і стан пломб і майна по описі, про що зробити запис у "Книзі прийому і здачі під охорону приміщень. Якщо при прийомі і здачі буде виявлена яка-небудь несправність(пошкодження вікон, пломб, замків, дверей, печатів) або не відповідність майна, особа , що прибула на зміну призупиняє передачу і доповідає директору школи і діє згідно його вказівок.
4.2.Упорядкуйте своє місце чергування.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1.В аврійних ситуаціях сторож повинен:
- при виявленні пожежі негайно викликати пожежну частину за телефоном 9-01;
- при наявності запаху газу викликати аварійну службу за телефоном 9-04;
- керуватись вказівками директора школи або в його відсутності - завгоспа школи;
- приймати участь в локалізації та ліквідації пожежі, що виникла;
- в разі необхідності надати першу (долікарську) допомогу потерпілому;
- і таке інше - в залежності від обставин.
5.2.Крім того керуватись Інструкцією "З надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках, захворюваннях і аваріях (пожежах).
5.3.Не дозволяється приймати та здавати зміну під час ліквідації аварії (пожежі).

Інструкцію розробив

Узгоджено
Керівник служби охорони праці –
заступник директора з навчально-
виховної роботи
"____" ______________ 200 __ р.