Головна Інструкції при виконанні учнями ручних робіт із тканиною, машинних і спецмашинних робіт у кабінет обслуговуючої праці

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

при виконанні учнями ручних робіт із тканиною, машинних і спецмашинних робіт у кабінет обслуговуючої праці PDF Друк E-mail
П'ятниця, 26 березень 2010 12:45

Погоджено
 
Затверджено
Голова профкому
 

Наказ по

___________________________

   

ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ від 201 р.
Директор школи

___________________________ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
при виконанні учнями ручних робіт із тканиною, машинних і
спецмашинних робіт у кабінет обслуговуючої праці

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
1.1 До робіт із тканиною допускаються учні, які пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють
1.2.Проведення інструктажу та перевірка знань з питань охорони праці здійснюється в межах
навчальної програми і оформляється відповідно у журналі
1.3.Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які працюють у майстерні 1.4.Виконуйте лише ту ро6оту, яку доручив учитель
1.5.Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на МІСЦІ праці.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1.Одягніть спецодяг застебніть на всі ґудзики волосся сховайте під головний убір
2.2.Перевірте справність інструментів(ножиць, наперстків, голок, лінійок) та обладнання:
надійність кріплення, заземлюючого проводу електродвигуна та пускових пристроїв, відсут-ність оголених проводів та наявність захисних огороджень.
2.3.Працювати несправним, пошкодженим інструментом на несправному обладнанні забороняється.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1 Увалено і чітко виконуйте вказівки вчителя.
3.2.Піл час ручної роботи з тканиною:
- зберігайте голки і булавки у певному місці, не залишайте їх на столі. Забороняється брати голки, булавки у рот, користуватися іржавою, кривою голкою;
- зберігайте ножиці у певному місці. Кладіть їх зімкнутими вістрями від себе
3.3.Під час виконання машинних і спецмашинних робіт:
- заправлення ниток, зміна голки, регулювання натягу ниток, чищення га змащування рухомих частин машини проводити тільки при вимкненому електродвигуні, знявши ноги з пускової педалі;
- перед зшиванням переконайтесь у відсутності булавок, голок на лінії шва виробу,
- стежте за розміщенням пук під час роботи щоб уникнути проколів пальців:
- не заправляйте пас на шків машини під час роботи електродвигуна
- не залишайте працюючу машину без догляду;
- при виявленні будь-яких несправностей у працюючій машині негайно вимкніть електродвигун і повідомте вчителя.
3.4.3абороняється:
- чистити, змащувати, регулювати машину, заправляти нитки під час роботи електродвигуна,
- торкатися і нахилятися до рухомих обертових частин машини;
- працювати на несправному обладнанні;
- розкидати по майстерні поломані голки, порожні котушки, обрізки тканини.
3.5.Під час роботи з праскою:
- під час прасування стійте на гумовому килимку;
- вмикайте і вимикайте праску сухими руками;
- ставте праску на азбестову, мармурову або керамічну підставку;
— не залишайте ввімкнену в електромережу праску без нагляду;
— стежте за тим, щоб нижня, гаряча, частина праски не доторкалась до шнура,
— стежте за нормальною роботою праски, про всі несправності повідомляйте вчителя

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.Вимкніть пусковий пристрій машини.
4.2.Приберіть, заховайте робочі інструменти у відведене для них місце.
4.3.Праскувимикайте, тримаючись за штепсельну вилку.
4.5.Не виходьте з майстерні без дозволу вчителя

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1.При виявленні несправності обладнання, інструментів, а також пожежі, порушення норм безпеки, аваріїїабо травмуванні негайно повідомте про це вчителя. Не усувайте несправностей електромережі й електрообладнання самостійно.

Інстркуцію розробив учитель

Узгоджено
Керівник служби охорони праці –
заступник директора з навчально-
виховної роботи
"____" ______________ 200 __ р.